Kültür

SU SAMURLARI Samur ve su samuru olarak ikiye ayrılan hayvancıklar değişik özelliklere sahip. Su samurları sansargiller ailesinden olup nehir ve göl kıyılarında yaşamaktadır. Etçil memeli bir hayvandır. Çukurlar kazarak içlerinde yaşarlar. Bu kazdıkları çukurlar, hemen göl, nehir kıyısında bulunur. Su samurlarının vücut yapıları silindirik bir gövdeden oluşmaktadır. Kafaları yassıdır. Kulakları oldukça...
Totem Ne Demektir, Ne Şekilde Yapılır Totem, ilkel toplumlarda toplumun ondan ürediğine inanılan ve mübarek sayılan hayvan manasına gelir. Lügatte ise totem sözcüğü, alamet, hikmet şeklinde geçer. Totemizm olarak isimlendirilen bu inanç, orta ABD ve güney Afrika’da tek inanılan bir din durumuna gelmiştir. Totemizm öğretisine göre; mübarek kabul edilen hayvana zarar...
Deja vu, daha evvel yaşamamış olduğu halde, bir vakayı yaşamış gibi hissetme durumuna denir. Fransızca deja daha evvel kelimesi ile voir görmek fiilinin geçmiş zamana çekilmiş hali olan vu'nun birleşiminden oluşur. Fransızcadaki yazılışı, deja vu olarak geçer. Kelime manası, zaten görülmüş olan şeklindedir. Deja vu, kaynaklara ilk defa 1928 senesinde edward...
Her ülke kendine has bir yemek kültürüne sahiptir. Bazı ülkelerin mutfağı çok özgünken bazılarınınki başka ülke mutfaklarından esinlenerek oluşturulmuş bir yemek kültürüne sahiptir. Yemek Kültürü denince muhtemelen ilk aklımıza gelen şey yemek çeşitleri olmaktadır ama yemek yeme şekli de yemek kültürüdür. Yemeğin pişiminden yenilip bitmesine kadar olan her olay yemek...
Bir topluma ait olan manevi değerler bütününe ve bu bütünle ilişkili olan maddi nesnelerin bütününe kültür diyebiliriz. Manevi değerler inanç, bilgi tutum ve davranış olarak ele alınırken maddi değerler farklı şekillerde yorumlanmıştır. En genel kabul edilen maddi değerleri incelemek istersek dil, örf ve adet, din, Sanat, dünya görüşü ve tarih...
Sayfa başına git