Kültür ve Kültürel Faktörler Nelerdir?

Kültür ve Kültürel Faktörler Nelerdir?
10 Kasım 2015 tarihinde eklendi, 3.308 kez okundu.

Bir topluma ait olan manevi değerler bütününe ve bu bütünle ilişkili olan maddi nesnelerin bütününe kültür diyebiliriz. Manevi değerler inanç, bilgi tutum ve davranış olarak ele alınırken maddi değerler farklı şekillerde yorumlanmıştır. En genel kabul edilen maddi değerleri incelemek istersek dil, örf ve adet, din, Sanat, dünya görüşü ve tarih unsurlarını incelememiz gerekmektedir. Bu maddi kültürler toplumda bireylerin ortak kültürel değerler geliştirmesinde etkili olmaktadır. Mesela Türk kültüründe kız istemeye gelindiğinde kahve ikram etmek bir adettir. İşte bu ve bunun gibi adetler Türk toplumunun kültürel bir faktörüdür. Bu maddi değerleri başlıklar halinde kısaca özetlemek gerekirse aşağıdaki gibi yorumlayabiliriz.

Dil: Kültür unsurlarının en başında olan dil unsurudur. Dil sayesinde diğer unsurlar da meydana gelmektedir. Dil ait olduğu toplumun sesidir. Her toplum evreni farklı olarak algılayıp yorumlamıştır. Dil sayesinde ait olduğu toplumun düşünce biçimini, hangi tarzda bir kafa yapısının olduğunu, mantık ve zihninin çalışma şeklini öğrenebiliriz.

Din: Dilden sonra kültürel faktörler arasında en çok önem teşkil eden faktör din olmuştur. Özellikle çok önceki dönemlerde din faktörü en ön planda olduğu için diker kültürel faktörleri arka planda bırakmıştır. Din hakimiyeti imparatorluk döneminden milli topluluklara geçilinceye kadar hakimiyetini güçlü bir şekilde yaşamış milli topluluklarla beraber hakimiyetinin etkisini yitirmiştir. Günümüzde hala dinin kültürel etkisinden dolayı devam etmekte olan unsurlar vardır. Dini tören ve bayramlar bunun bir göstergesidir.

Örf ve Adetler:  Bu faktör kültürün yazısız faktörlerindendir. Ama yazılı kanunların büyük bir bölümü de örf ve adetler çerçevesinde oluşturulmuştur. Günümüzde yazılı kanunlarının olmadığı topluluklar vardır bunlar kanunlarını örf ve adetlere göre düzenlemektedir. Bazı alanlarda yazılı kanunların yeterli olmadığı durumlar vardır bunlar örf ve adet ile belirlenebilmektedir örneğin teşekkür etmek, selam vermek, özer dilemek bunların hepsi örf ve adetler ile şekillenmiştir.

Sanat: Her milletin kendine özgü bir sanat anlayışı vardır. Resim, edebiyat, heykel tıraş gibi dallara ayrılan sanat faktörü ait olduğu milletin ortak zevkinden ortaya çıkmıştır.

Dünya Görüşü: Her toplum kendine ait bir görüş çerçevesine sahiptir. Yalnız o milletin bireyleri ortak kültürden dolayı benzer davranış kalıplarına sahiptirler.

Tarih: Tarih faktörü milletleri dünden bugüne bugünden yarına taşıyarak ortak tarik kültürünü oluşturur. Tarih faktörü ile milletlerin geldikleri yer ve gidecekleri yer belirlenmektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git